บัตรคนจนปี 65 ลงทะเบียนรอบใหม่ กับมาตรการที่โปร่งใสมากขึ้น

บัตรคนจนปี 65 จากเหตุการณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา ประชาชนเตรียมเฮ หลังล่าสุดมีมติเห็นชอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 หรือบัตรคนจนปี 65 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากสถานการณ์โควิด –19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปี 2024 ทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อย การลงทะเบียนครั้งใหม่นี้จึงเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทมากขึ้น โดยครม. กำหนดเป้าหมายไว้ 20 ล้านคน คำถามเรื่องการลงทะเบียนวันไหน เริ่มวันไหนหรือมีเงื่อนไขอะไร วันนี้เราจะไปไขข้อสงสัยพร้อมกัน

บัตรคนจนปี 65 เช็คสิทธิ์บัตรคนจน ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดได้ในรอบนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนปี 65

ท่านผู้อ่านบางท่านอาจมีข้อสงสัย ว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว  ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ คำตอบคือ ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำลง หลังจากพบปัญหาผู้ที่สมัครใช้สิทธิ์ไม่ใช่คนจนจริง หรือคนที่ไม่ได้มีรายได้น้อยจริง สำหรับเงื่อนไขบัตรคนจนปี 65 นั้นทางเราได้รวบรวมรายละเอียดคร่าว ๆ ไว้ในหัวข้อถัดไป

สรุปเงื่อนไข บัตรคนจนปี 65 สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน 

หากต้องการสมัคร ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่เป็นพระภิกษุ รับราชการ หรือเป็นผู้กระทำความผิดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต้องไม่เกินตามเกณฑ์กำหนด ไม่มีวงเงินกู้ หรือหากมี ต้องไม่เกินเกณฑ์โดยผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตจึงจะถือว่าตรงเงื่อนไขบัตรคนจนปี 65 เบื้องต้น สำหรับอสังหาริมทรัพย์ หากเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนบ้านเดี่ยวต้องไม่เกิน 25 ตารางเมตร โดยใช้อยู่และทำเกษตรได้ไม่เกิน 10 ไร่ หากใช้ประโยชน์อื่นสามารถใช้ได้เพียง 1 ไร่

เปิดลงทะเบียน บัตรคนจนปี 65 และเริ่มวันไหน

สำหรับกำหนดการงทะเบียนบัตรคนจนปี 65  จะเป็นการลงผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหากไม่สะดวก สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.  โดยจะเริ่มช่วงเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ทว่ากำหนดการนั้นคงต้องรอการพิจารณาให้เรียบร้อยก่อน คาดการณ์การใช้สิทธิบัตรคนจนปี 65 ได้คือ เดือนตุลาคม 2024 หรือ ต้นไตรมาสที่ 4 โดยหลังจากนี้ จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดการสวมสิทธิ์ และลดต้นทุนลง ส่วนคำถามที่ว่าบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 5,000 บาท แจกจริงหรือไม่ จากข้อมูลที่ทางเราได้สืบค้นมา พบว่าไม่จริง เนื่องจากสวัสดิการของบัตรคนจนปี 65 ยังไม่ปรากฏข้อมูลออกมาแต่อย่างใด 

บัตรคนจนปี 65 ลงทะเบียนวันไหน ยังคงต้องรอ?

แม้ว่าโครงการบัตรคนจนปี 65 นั้นมีข้อดีคือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขช่องโหว่ก่อนหน้าที่มี หรือยังไม่มีผู้ให้ความรู้แก่คนที่จนจริง ๆ แล้ว โครงการบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 5000 บาทก็อาจจะยังคงมีความเหลื่อมล้ำ และพบทุจริตไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งอยู่ดี  ท้ายที่สุดก็ยังคงต้องรอประกาศจากรัฐบาลสำหรับเงื่อนไขใหม่ของบัตรคนจนปี 65  อาจจะทำได้เพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ยากจน แต่การให้ความรู้และการสร้างอาชีพ อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงมากกว่าบัตรคนจนปี 2567ก็ได้