ข่าวล่าสุด (2567) มาแล้ว!! กู้เงินชราภาพประกันสังคมแหล่งเงินกู้ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ  

ต่อไปนี้ใครที่ต้องการใช้เงินไม่จำเป็นต้องง้อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด โดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ผลจากการที่คุณนำส่งประกันสังคมเงินสมทบชราภาพซึ่งไว้ใช้ตามเงื่อนไขของประกันสังคมอายุครบ 55 ปีในรูปแบบของเงินบำนาญ สามารถที่จะขอกู้เงินออกมาใช้ก่อนได้ ซึ่งเงินที่กู้ออกมานี้จะต้องยื่นกู้ผ่านธนาคารที่อนุมัติให้กู้เงินชราภาพประกันสังคมได้ โดยข้อดีของการกู้เงินด้วยวิธีนี้ที่แน่ ๆ คือดอกเบี้ยเงินกู้จะคิดถูกกว่าการกู้เงินในโครงการหรือสินเชื่ออื่นและที่สำคัญหากเป็นไปตามเงื่อนไข คุณสมบัติหรือเกณฑ์พิจารณามั่นใจได้เลยว่าจะได้เงินก้อนนี้มาใช้จากการกู้เงินชราภาพอย่างแน่นอน กู้ครั้งเดียวก็ผ่านแล้ว

กู้เงินชราภาพประกันสังคม 2024 มีข้อกำหนดใดบ้างที่ต้องรู้ก่อนดำเนินการ

แม้จะเป็นสิทธิของผู้ประกันตนตามที่กฎมายกำหนดในการขอกู้เงินสมทบชราภาพจากการที่ประกันสังคมปล่อยกู้ในครั้งนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่มีชื่ออยู่ในระบบประกันตนจะกู้ได้ แต่จะต้องเข้าข่ายในเงื่อนไข ข้อกำหนดและคุณสมบัติต่อไปนี้จึงจะกู้เงินชราภาพประกันสังคมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็ว ๆ นี้

 

  • อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนที่ประกันสังคมกำหนดในมาตรา 33, 39  และ 40
  • นำส่งเงินเข้าระบบมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 หรือ 180 เดือนจึงจะยื่นขอกู้เงินประกันสังคมได้ 
  • การกู้เงินชราภาพประกันสังคมในครั้งนี้ระบุวงเงินสูงสุดที่ปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือคำนวณจากฐานเงินเดือนล่าสุดที่โดยหักไม่เกิน 30% จากยอด
  • เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินจากเงินกู้ชราภาพแล้วผู้กู้จะต้องนำส่งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบกำหนดตามระยะเวลาในการชำระหนี้

ทั้งนี้ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่แน่ชัดสำหรับลงทะเบียนผ่านออนไลน์ให้กู้เงินชราภาพประกันสังคมหรือกรอกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยตรงจะมาอัพเดทอีกครั้งเมื่อมีการประกาศออกมาที่แน่ชัดกว่านี้

มีประวัติกู้เงินชราภาพประกันสังคมเมื่อครบอายุ 55 ปีสามารถเบิกเงินสิทธิประโยชน์ เงินบำเหน็จและเงินบำนาญได้อีกหรือไม่? 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าในการขอกู้เงินประกันสังคมเป็นการเปิดกว้างให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนให้ยื่นกู้เงินชราภาพมาใช้ก่อนได้โดยไม่ต้องรอให้มีอายุครบตามกำหนดทั้งนี้จะต้องชำระหนี้ให้ครบด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วหากทำตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในการกู้เงินชราภาพประกันสังคมก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด เว้นแต่เพียงว่าคุณไม่สามารถที่จะชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดจากการอนุมัติเงินกองทุนชราภาพประกันสังคมได้ครบตามกำหนดทางประกันสังคมก็จะดำเนินการหักตามยอดหนี้และคิดค่าเสียเวลาจากการจ่ายหนี้แทน ซึ่งหลังจากหัก คชจ.ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินกู้ชราภาพออกหมดแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะเป็นเงินในส่วนของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะเบิกให้ได้เมื่อจ่ายประกันสังคมอายุครบ 55 ปี 

ด้วยจำนวนเงินที่ให้ได้ไม่มากเท่าที่ควรจึงทำให้หลายคนคิดว่าวิธีขอกู้เงินประกันสังคมในลักษณะของการปล่อยกู้จากประกันสังคมเงินสมทบชราภาพจะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินได้จริงหรือไม่? ในประเด็นดังกล่าวอยากให้มองถึงการใช้ประโยชน์จากเงินที่มีอยู่จำกัดซึ่งได้มาจากการอนุมัติกู้เงินชราภาพประกันสังคมเป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าเมื่อได้กู้เงินชราภาพแล้วจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเงินกู้นอกระบบเสียอีก