สหกรณ์ออมทรัพย์

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันที
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติกับกู้เงินสหกรณ์มีกี่ประเภท
  ไม่กำหนด
  รายได้
  สูงสุด 3.50% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  21-70 ปี
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินจะต้องสมัครอย่างไร
  ไม่กำหนด
  รายได้
  ไม่เกิน 6.30% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปันผลดีไหม
  ไม่กำหนด
  (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ
  6 เดือน)
  รายได้
  ไม่เกิน 8% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  ตารางการผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
  ไม่กำหนด
  รายได้
  ไม่เกิน 6.30% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  21-70 ปี
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดปันผลออกวันไหน
  ไม่กำหนด
  รายได้
  ไม่เกิน 5.50% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดีอย่างไร
  ไม่กำหนด
  รายได้
  ไม่เกิน 5.75% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลไม่เกิน 8% ต่อปี
  ไม่กำหนด
  (แต่ต้องเป็นสมาชิกส
  หกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ
  6 เดือน)
  รายได้
  ไม่เกิน 8% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ดอกเบี้ยสุดพิเศษ
  ไม่กำหนด
  รายได้
  ไม่เกิน 2.25% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลมีกี่ประเภท
  ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
  รายได้
  ไม่เกิน 8% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ กับเงินฝากของสหกรณ์
  ไม่กำหนด
  รายได้
  ไม่เกิน 5.00% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ไม่กำหนด
  อายุ
  รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
  ไม่กำหนด
  รายได้
  สูงสุด 3.50% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ย
  20-70 ปี
  อายุ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ กับข้อดีข้อสียและผลประโยชน์สำหรับสมาชิก

  สหกรณ์ออมทรัพย์คือ องค์กรหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะต้องมีการฝากเงินและเพื่อการถือหุ้นและยังให้สมาชิกสามารถจะทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้หรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือยังไว้ใช้เพื่อการลงทุนการทำอาชีพหรือการประกอบกิจการต่าง ๆ ได้ ซึ่งก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก ๆ ซึ่งจะต้องมีการสมัครสมาชิก โดยการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะต้องมีเงื่อนไข ข้อกำหนดในการสมัคร แต่ก็น้อยและอนุมัติไวกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตมากๆ

  จุดเด่นต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อดีข้อเสีย

  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มีอะไรบ้าง

  สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินเช่นกัน ที่จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคนได้รู้จักกับวิธีการออมเงิน รวมทั้งการให้บริการเรื่องการเงิน โดยสมาชิกจะต้องช่วยส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์อย่างแรกคือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จะสามารถช่วยส่งเสริมระบบด้วยวิธีการหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยในแต่ละเดือนสมาชิกจะต้องทำการชำระค่าหุ้น และสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ อีกทั้งเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ก็จะไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ จะให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในการกู้ยืมเงินได้ โดยจะแบ่งผลประโยชน์ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้
  • ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด สามารถกู้เงินได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันในการขอกู้
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถจะกู้เงินสามัญได้ ด้วยวงเงินสูงถึง 4-15 เท่าของรายได้ต่อเดือน และสามารถจะเลือกผ่อนชำระได้นานถึง 72 เดือน
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถจะกู้พิเศษได้ ด้วยวงเงินสูงตั้งแต่  4 แสนบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งมีจุดเด่นที่จะให้กู้เพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพและกำหนดให้มีการผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี

  ข้อดีของสหกรณ์ออมทรัพย์

  ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจแบบง่ายเลย ก็เปรียบสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน ที่จะเป็นแหล่งให้กับการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อทำการเปิดบัญชีออมเงิน อีกทั้งยังให้มีการร่วมกันถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยทั้งหมดนี้เพื่อตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะได้มีตัวช่วยในยามฉุกเฉิน หรือเมื่อกำลังเดือดร้อน หรือเมื่อต้องการที่จะได้วงเงินสำรองไว้ใช้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสหกรณ์มีความมั่นคงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะสามารถให้กู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วยวงเงินสูงได้ และก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์ให้บริการแก่สมาชิกข้าราชการและครอบครัว อยู่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

  ข้อเสียของสหกรณ์ออมทรัพย์

  สำหรับข้อเสียที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนมากจะเกิดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีการกู้ยืมเงินที่มีปริมาณมากกว่าทรัพย์สินที่ทางสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มี ซึ่งจะมีโอกาสที่จะทำให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง และมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก หรือเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการระบบและการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังไม่ดีพอ ซึ่งเมื่อขาดสภาพคล่องก็มีความจำเป็นจะต้องไปขอกู้เงินจากสหกรณ์อื่นที่มีความพร้อมมากกว่า ซึ่งมีโอกาสจะเกิดความเสียหายกันเป็นทอด ๆ หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถจะจ่ายเงินคืนได้

  สหกรณ์ออมทรัพย์จากเดิมทำไมถึงมีบทบาทที่เปลี่ยนไป

  เนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งรวมถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และมีให้บริการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีจากเดิมจะเป็นการบริหารกันเองเป็นแบบระบบปิดซึ่งจะมีเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพยตามอัตราส่วนและมีความสอดคล้องกับทรัพย์สินที่มีของสหกรณ์ออมทรัพย์ จนปัจจุบันนี้เริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถจะให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถจะกู้ออนไลน์ผ่านแอพได้อย่างง่ายดาย หรือมีธนาคารรัฐเป็นตัวกลางซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็จะเปลี่ยนไปอีกด้วย

  สหกรณ์ออมทรัพย์ เหมาะกับใครบ้าง

  สำหรับการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องเป็นพนักงานข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างรายเดือน ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมไปถึงครอบครัว คู่สามี บิดามารดา หรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในครอบครัวทุกคน สามารถจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ หรือจะเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์ หรือสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมของทางสหกรณ์ที่จะมีการจัดขึ้นได้ โดยจะมีสวัสดิการที่เหมาะสมให้ดังนี้

   1. สวัสดิการจากสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19
   2. สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกในครอบครัว
   3. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกในครอบครัว

  จะเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีประโยชน์กับทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งที่เป็นข้าราชการในทุกหน่วยงาน และรวมไปถึงบุคคลรอบข้างของสมาชิกเอง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ได้สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น บิดามารดา คู่สมรส รวมถึงญาติพี่น้องทั้งสองฝ่าย ซึ่งถึงแม้จะเปรียบเสมือนเป็นสถาบันการเงินก็จริง แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในหลายด้านอย่างเช่นสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ที่มีให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารโดยจะเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย ซึ่งก็เป็นระบบการกู้เงินที่แตกต่างไปจากเดิม หรือจากสหกรณ์ที่ยังเป็นระบบปิดตามต่างจังหวัดที่ยังมีบริการและยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบไปจากเดิมนั่นเอง