การออมและการลงทุน กับ ออมเงินอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน 2024/2567

การออมและการลงทุนนั้น แตกต่างกันอย่างไร มีข้อเปรียบเทียบอย่างไรบ้าง หากเรามีเงินออมจากเงินที่เหลือใช้เป็นประจำทุกเดือน และคิดว่าจะเอาเงินลงทุนทำอะไรดี หรืออยากลงทุนในหุ้น เราจะมาแนะนำถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการออมและการลงทุน เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจว่าเราจะนำเงินส่วนนี้ไปฝากบัญชีไปเฉยๆ หรือนำไปลงทุนดี อย่างเช่นในปัจจุบัน 2024 นี้ การลงทุนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทุกช่วงวัย โดยรายละเอียดที่เราแนะนำเป็นเพียงข้อดีและข้อเสียเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของการออมและการลงทุนมีความน่าสนใจอย่างไร

การออมและการลงทุน กับการออมเงิน คืออะไร

การออมเงิน มีเพื่อวัตถุประสงค์คือ เป็นเงินออมที่เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เป็นการเก็บทีละเล็กน้อยให้จำนวนเงินออมเพิ่มขึ้นทีละนิดเมื่อเวลาผ่านไป โดยส่วนใหญ่แล้ว การออมเงิน จะอยู่ในรูปแบบของการฝากเงินในบัญชีธนาคารโดยจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝาก การออมและการลงทุนในลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงต่ำ เพราะมีการรับประกันเงินฝาก รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 

การออมและการลงทุน กับ การลงทุน คืออะไร

การออมและการลงทุน มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการออมเงินระยะยาวสำหรับผู้ที่คิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินส่วนนี้ในเร็ววัน โดยการนำเงินลงทุนนี้ไปลงทุนในพันธบัตร หุ้น หรือกองทุนออนไลน์ต่างๆ เช่น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของทั้งดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมถึงผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุน  และจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างสูงกว่าการฝากเงินอย่างมาก

การออมและการลงทุน กับ ข้อเปรียบเทียบของข้อดีและข้อเสีย

  • ข้อดีและข้อเสียของการออมเงิน
  • ข้อดี ในการออมเงินนั้น เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องใช้การเงินอย่างเร่งด่วน สามารถถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากได้ทันที มีสภาพคล่องสูง
  • ข้อเสีย ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างต่ำ
  • ข้อดีและข้อเสียของการลงทุน
  • ข้อดี เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว และจะเห็นผลค่อนข้างมากในระยะยาว
  • ข้อเสีย มีความเสี่ยงสูงอย่างมากและมีโอกาสขาดทุนสูงจากการลงทุน

สรุปได้ว่า ทั้งการออมและการลงทุนนั้น มีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบ โดยทางเราขอแนะนำสำหรับผู้ที่มีเงินออมอยู่แล้วและอยากลงทุน ให้แบ่งเงินจากเงินออมมาลงทุนจะดีกว่า เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน เช่น อุบัติเหตุ จะสามารถนำเงินออมออกมาใช้ได้ทันที ส่วนเงินลงทุนนั้น ก็ปล่อยให้เงินทำงาน เพราะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในระยะยาว ข้อควรระวังหากต้องการลงทุน ควรศึกษาการลงทุนให้ดีเสียก่อน ไม่งั้นจะเท่ากับว่าเราเอาเงินลงทุนไปทิ้งฟรีๆได้