เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% กับ เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ยสูง 2024

ทุกคนคงจะจำได้ดีกับโปรโมชั่น SCB ของดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์3%สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์รายใหม่ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากลงมาแล้ว โดยเราจะมาให้รายละเอียดของดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 2567 ว่ามีอัตราดอกเบี้ยเท่าไรบ้าง

เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% บัญชีฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงดีไหม

เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% กับ เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567

ฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงกับบัญชีเงินฝากประจำเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ทั่วไปที่สามารถเลือกระยะเวลาด้วยตนเองได้ตามความสะดวก โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

  • ฝากประจําไทยพาณิชย์ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝากอยู่ที่ 0.40% ต่อปี ไม่มีสมุดคู่ฝากอยู่ที่ 0.50% ต่อปี
  • ฝากประจําไทยพาณิชย์ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝากอยู่ที่ 0.45% ต่อปี ไม่มีสมุดคู่ฝากอยู่ที่ 0.55% ต่อปี
  • ฝากประจําไทยพาณิชย์ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝากอยู่ที่ 0.65% ต่อปี ไม่มีสมุดคู่ฝากอยู่ที่ 0.75% ต่อปี

เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% กับ เงื่อนไขในการเปิดบัญชีฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูง

เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% สำหรับผู้ที่มีเงินออมและต้องการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปของธนาคารไทยพาณิชย์ หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากประจำมากกว่า 1 เดือน จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำที่ 1000 บาท แต่หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเป็นจำนวน 1 เดือน จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำขั้นต่ำที่ 5 ล้านบาท

เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% กับ กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

หากมีการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากประจำก่อนกำหนด ธนาคารไทยพาณิชย์มีเงื่อนไขของการผิดเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

  • หากมีการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน ที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ให้
  • หากมีการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากประจำหลังจาก 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงกำหนดที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ธนาคารไทยพาณิชย์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง

สรุปได้ว่า การเปิดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% เพื่อฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงนั้น เสมือนการลงทุนประเภทหนึ่ง หากลูกค้าไม่มีเหตุฉุกเฉินจะต้องใช้เงินในระยะเวลาที่กำหนด ก็เหมาะที่จะนำเงินออมเข้าไปฝากไว้กับเงินฝากประจำทั่วไปของธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะถ้าหากลูกค้าถอนเงินออกมาก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา อาจจะทำให้ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ อาจจะทำให้เสียเวลาไปแบบเปล่าประโยชน์