เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ บริการกู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

กู้เรียนต่างประเทศ อยากเรียนแต่ไม่มีเงินขอกู้ยืมได้
เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ บริการกู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ บริการกู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ

หนึ่งในคุณสมบัติที่ผลักดันให้คนเติบโตทางหน้าที่การเงินในอนาคตข้างหน้า คือการมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินทุนพอกับค่าเล่าเรียน นั่นจึงทำให้มีสินเชื่อการศึกษาต่าง ๆ มากมาย เช่น กู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยม กู้ยืมเรียนระดับมหาวิทยาลัย กู้เงินเรียนต่อปริญญาโทหรือกู้เรียนปริญญาโท รวมไปถึงกู้เงินเรียนต่างประเทศ ทั้งนี้ การกู้เรียนแต่ละอย่างมีเงื่อนไขและวงเงินให้กู้ไม่เท่ากัน ผู้ที่สนใจการกู้เรียนก็ควรศึกษารายละเอียดของแหล่งบริการแต่ละแห่งให้ดี โดยเฉพาะในเรื่องของเกณฑ์พิจารณาที่มีความเคร่งครัดพอสมควร ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ถ้าเรามีความรู้มากขึ้น หรือได้วุฒิที่คนทั่วไปยอมรับก็เปรียบได้กับการได้ใบเบิกทางสู่หน้าที่การงานที่ดี ซึ่งแม้ว่าการกู้เงินเรียนจะทำให้เราเป็นหนี้ แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วนับว่าคุ้มค่าอย่างมากกับโอกาสที่จะได้รับ ดังนั้น หากใครอยากเรียนแต่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องสิ้นหวัง เพราะทุกวันนี้มีแหล่งกู้เงินเพื่อการศึกษาคอยช่วยเหลือท่านอยู่

 

อยากกู้เรียนเมืองนอก กู้ที่ไหนดี?

ทุกวันนี้โลกออนไลน์ได้เปิดโลกทัศน์ของเราอย่างกว้างไกล เรียกได้ว่าทำให้เราเห็นโลกภายนอกมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่คนสนใจมาก ๆ ในเวลานี้คือการไปเรียนเมืองนอก ทว่าคนส่วนใหญ่นั้นอยากเรียนแต่ไม่มีเงิน ซึ่งอยากจะบอกว่าปัจจุบันมีบริการให้กู้เรียนเมืองนอกแล้ว หรือเรียกว่าเป็นสินเชื่อการศึกษาต่างประเทศนั่นเอง โดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งกู้เรียนระดับปริญญาตรี หรือกู้เรียนปริญญาโท อย่างไรก็ตาม คำถามที่ตามมาคือเราจะกู้ยืมเรียนที่ไหนดี? ทั้งนี้ เมื่อได้ลองเข้าไปดูสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว พบว่าในประเทศไทยมีธนาคารหลายแห่งเปิดให้เรากู้เงินเรียนต่างประเทศได้ เช่น สินเชื่อกู้เงินเรียนต่างประเทศธนาคารกรุงไทย สินเชื่อการศึกษาต่างประเทศธนาคารกรุงเทพ และสินเชื่อเพื่อการศึกษาเมืองนอกของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แต่ทั้งนี้ เราต้องไปดูเกณฑ์พิจารณาและตรวจสอบเงื่อนไขปล่อยวงเงินให้กู้โดยละเอียดอีกครั้งก่อนลงทะเบียน

 

กู้เรียนกับ กยศ. เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

เด็กไทยจำนวนมากอยากเรียนแต่ไม่มีเงิน ดังนั้น ภาครัฐจึงได้ยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือผ่านโครงการกู้เรียนกยศ. ซึ่งเป็นสินเชื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจวบจนมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เด็กไทยหลายคนที่ไม่มีเงินควรที่จะกู้เรียนกยศ. เพราะการกู้เงินเรียนต่อจะช่วยต่อยอดความรู้และอนาคตที่ดีกว่าการที่เราไม่ได้เรียนหนังสือ แม้ว่าในระยะสั้นการกู้เรียนจะนำมาซึ่งการเป็นหนี้ แต่หากเราจบไปมีงานทำเพื่อใช้หนี้แล้ว ก็ถือว่าสบายไปแล้วครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเรียนกับทางกยศ. ต้องเช็คคุณสมบัติของตนเองให้ดีว่าเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของกยศ. หรือไม่ เช่น ตรวจสอบเรื่องรายได้ครอบครัว อายุ และผลการเรียน เป็นต้น แน่นอนว่าการกู้เรียนกยศ. จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันเด็กไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ หากใครที่จบปริญญาตรีเมืองไทยแล้วอยากกู้เงินเรียนต่อปริญญาโททั้งในหรือต่างประเทศ ก็ยังมีแหล่งบริการอีกหลายแห่งที่พร้อมสานฝันให้เป็นจริงได้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ซีมันนี่ seamoney สินเชื่อนาโนไม่เช็คบูโรอนุมัติด่วน
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
แอพยืมเงิน 15000 บาทที่มีสิทธิพิเศษ
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่เกิน 36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-60 ปี
อายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลไม่เกิน 8% ต่อปี
ไม่กำหนด
(แต่ต้องเป็นสมาชิกส
หกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ
6 เดือน)
รายได้
ไม่เกิน 8% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ