เงินกู้ประกันสังคม

เงินกู้ประกันสังคมปล่อยให้ยื่นกู้ได้แล้ววันนี้
เงินกู้ประกันสังคม
เงินกู้ประกันสังคม
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน
รายได้
ต่ำสุด 2.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ

เงินกู้ประกันสังคม 2567 อ่านตรงนี้!!! ใครกู้ได้บ้าง?  

จะสังเกตเห็นว่าหากเป็นการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ช่องทางออนไลน์หรือเงินกู้ผ่านแอพเกณฑ์ง่าย ๆ ที่ใช้ในการกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็คืออายุ อาชีพและรายได้ ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้กับหลายคนที่ต้องการใช้เงินก้อนหรือใช้เงินด่วน แต่ในทางกลับกันการกู้เงินประกันสังคมมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง จากข้อมูลสินเชื่อในส่วนของเงินกู้ประกันสังคมเบื้องต้นระบุว่าผู้ที่จะขอยื่นกู้ประกันสังคมได้ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 15 ปีหรือราว ๆ 180 เดือนนั่นเอง 

ถ้าจำแนกตามการขึ้นทะเบียนผู้ที่จะกู้เงินกับประกันสังคมได้มีอยู่ 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 และวงเงินดังกล่าวต้องยื่นกู้ก่อนอายุครบ 55 ปีตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเงินกู้ประกันสังคม

เงินกู้ประกันสังคมดีอย่างไร? ทำไมหลายคนรอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นี้? 

การนำส่งเงินประกันสังคมก็เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับรักษาพยาบาลและเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพในยามเกษียณจากการทำงาน นอกจากเบิกจ่ายตามสิทธิที่ได้รับแล้วน้อยครั้งที่จะเห็นว่าประกันสังคมปล่อยกู้ให้กับผู้ประกัน ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้ยินเพียงแต่ข่าวโคมลอยที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ประกันสังคมเท่านั้น แต่ครั้งนี้เป็นไปได้สูงที่ประกันสังคมให้กู้เงิน 100% ซึ่งเป็นวงเงินที่ไว้สำหรับสมทบเข้าในกองทุนเพื่อเงินชราภาพที่เบิกได้เมื่อครบ 55 ปี นั่นหมายความว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินก่อนกำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการยื่นกู้เงินสมทบประกันสังคมได้ โดยไม่เป็นการสร้างภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น เพราะหนึ่งในเงื่อนไขที่ประกันสังคมทำไว้กับธนาคารคือให้คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อปกติที่ธนาคารปล่อยกู้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เงินกู้ประกันสังคมดังกล่าวเป็นที่ต้องการแก่ใครหลาย ๆ คนและมีโอกาสสูงที่จะผ่านการพิจารณาและอนุมัติได้อย่างง่ายดาย 

เกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้กำหนดวงเงินสำหรับเงินกู้ประกันสังคม 2024

เมื่อประกันสังคมให้กู้เงินได้หลายคนคาดหวังว่าวงเงินสูงสุดที่ยื่นกู้ประกันสังคมคงมีไม่ต่ำกว่าหลักหมื่น ซึ่งเป็นเรื่องจริงอย่างที่ว่าเพราะเงินชราภาพที่นำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนหรือหลักประกันของเงินกู้ประกันสังคมกำหนดไว้ที่ 2 เท่าของอัตราเงินเดือนที่นำมาใช้เป็นฐานในการคิดยอดเงินส่งเข้ากองทุน หากคิดเป็นจำนวนเงินกลม ๆ แล้วจะกู้เงินประกันสังคมได้ครั้งละไม่เกิน 30000 บ. ซึ่งก็เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายตามความจำเป็นแล้วแต่กรณีได้ แต่อาจไม่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินกู้ประกันสังคมเพื่อนำไปลงทุนกิจการหรือต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งนี้เงินดังกล่าวก็มาจากการจัดสรรจากจำนวนเงินที่นำส่งเพื่อเบิกบำนาญประกันสังคมเพียงแต่ว่าขอกู้มาใช้ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ได้รับตามสิทธิเท่านั้น 

ประกันสังคมกู้ได้ไหม? ตอบอย่างมั่นใจไปเลยว่ากู้ได้ 100% เพราะมีการกำหนดออกมาอย่างแน่ชัดแล้วเพียงแต่ว่ารอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น ระหว่างรอดำเนินการใครที่ต้องการเงินกู้ประกันสังคมในครั้งนี้แนะนำว่าให้เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติก่อนยื่นกู้ประกันสังคมอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อ ดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระหนี้คืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับเงินชราภาพหรือสวัสดิการอื่นที่จะได้รับต่อไป 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครอิออนผ่านแอพ สมัครง่ายไม่ต้องเดินทาง
15,000 บาทขึ้นไป
รายได้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-65 ปี
อายุ
สมัครบัตรเครดิตออมสินมีจุดเด่นอะไรบ้าง
15,000 บาทขึ้นไป
รายได้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-70 ปี
อายุ
Bangkok Loan เป็นการสมัครสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
18-50 ปี
อายุ